DYSTANSE

JUNIOR – kategoria dla dzieci i młodzieży od 5 do 14 lat
kategorie wiekowe do 8 lat – dystans ok. 500 m
kategorie wiekowe 9-14 lat – dystans ok. 3-4 km

WARUNKI UCZESTNICTWA

Start osób niepełnoletnich wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych i ich obecności oraz opieki w czasie trwania zawodów.

Udział w zawodach wymaga zapoznania się z treścią regulaminu junior i jego akceptacji.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do korzystania z kasku a w czasie trwania zawodów powinien mu towarzyszyć rodzic lub opiekun.

Każdy uczestnik dystansu Junior otrzymuje swój numer startowy,
pamiątkowy medal i drobny poczęstunek.

Nagradzamy 3 najlepsze dziewczynki i 3 najlepszych chłopców w kategorii wiekowej.

Na trasie mogą wystąpić zjazdy i podjazdy, jak również trudniejsze odcinki leśne, dostosowane do kategorii wiekowej.

KATEGORIE JUNIOR

Dziewczynki
Junior 8 (5 do 8 lat)
Junior 11 (9 do 11 lat)
Junior 14 (12 do 14 lat)

Chłopcy
Junior 8 (5 do 8 lat)
Junior 11 (9 do 11 lat)
Junior 14 (12 do 14 lat)

OPŁATY - UDZIAŁ W JEDNEJ EDYCJI

Wpisowe na Festiwal MTB Pomerania – 13 maja 2018 r.

Start w kategorii Junior jest opłacany tylko w biurze zawodów
co oznacza, że dla tej kategorii nie obowiązują zapisy elektroniczne

kat. do 8 lat – start darmowy
kat. 9-14 lat – 20 zł

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Zapisy na trasie Junior przyjmujemy osobiście w biurze zawodów, po zgłoszeniu przez rodzica lub opiekuna.

W zawodach powinny brać udział wyłącznie dzieci zdrowe i zdolne do poruszania się po trasie wyścigu.

Rodzic / opiekun odpowiada za dziecko, które zgłasza do uczestnictwa w zawodach, przez cały czas ich trwania.

Zgłoszenie uczestnictwa wymaga zapoznania się z treścią regulaminu junior i jego akceptacji.

REGULAMIN JUNIOR

OŚWIADCZENIE RODZICA

PARTNERZY STREFY JUNIOR