DYSTANSE

Sobota:

Jazda indywidualna na czas bez podziału na dystanse, młodzież od 16 lat i dorośli

Niedziela:

JUNIOR – od 1 do 5 km, dzieci i młodzież od 5 do 15 lat

SPEED – od 25 do 35 km, młodzież od lat 16 i dorośli

MEGA –  od 50 do 80 km, dorośli (powyżej 18 lat)

WYBÓR DYSTANSU

Uczestnik wybiera odpowiedni dla siebie rodzaj dystansu.

Zmiana wybranego dystansu jest możliwa, ale najpóźniej do 3 dni przed startem zawodów i wymaga wysłania maila na adres
kontakt@mtbpomerania.pl

Start na trasie innej niż wybrana powoduje dyskwalifikację.

Start na dystansie Mega jest objęty limitem czasu. Po jego upływie, wjazd na kolejną pętlę dystansu Mega zostanie zamknięty, a zawodnicy, którzy nie zmieścili się w czasie zostaną skierowani na metę.

REGULAMIN

REGULAMIN JUNIOR

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia. 

Start osób niepełnoletnich wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych i ich obecności oraz opieki w czasie trwania zawodów.

Udział w zawodach wymaga zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacji.

Zapisz się do 3 dni przed rozpoczęciem zawodów lub w dniu zawodów w biurze zawodów na 2 godz. przed startem.

Każdy otrzyma swój indywidualny numer startowy. Wydanie kolejnego numeru startowego dla tej samej osoby to koszt 20 zł.

W czasie jazdy nie można korzystać ze wspomagania elektrycznego. Każdy uczestnik jest zobowiązany do korzystania z kasku.

Warunkiem jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, dokonanie rejestracji, uiszczenie opłaty i posiadanie sprawnego sprzętu rowerowego.

CO OTRZYMUJESZ?

Niezapomniana trasa i pomiar czasu

Obsługa medyczna

Pamiątkowy medal i nagrody dla zwycięzców

Fotorelacja

Relacja live i wyniki na żywo

Kontakt z ludźmi, z którymi dzielisz swoją pasję

Sportowe emocje

Posiłek regeneracyjny

KATEGORIE WIEKOWE KOBIET

Dystans Speed
K18 (16-18 lat)
K/Elita (19-29 lat)
K30 (30-39 lat)
K40 (40-49 lat)
K50+ (50 lat i więcej)

Dystans Mega
K/Elita (19-29 lat)
K30 (30-39 lat)
K40+ (40 lat i więcej)

KATEGORIE WIEKOWE MĘŻCZYZN

Dystans Speed
M 18 (16-18 lat)
M/Elita (19-29 lat)
M30 (30-39 lat)
M40 (40-49 lat)
M50+ (50 lat i więcej)

Dystans Mega
M/Elita (19-29 lat)
M30 (30-39 lat)
M40 (40-49 lat)
M50+ (50 lat i więcej)

KATEGORIE JUNIOR

Dziewczynki
Junior 7 (5 do 7 lat)
Junior 10 (8 do 10 lat)
Junior 13 (11 do 13 lat)
Junior 15 (14 i 15 lat)

Chłopcy
Junior 7 (5 do 7 lat)
Junior 10 (8 do 10 lat)
Junior 13 (11 do 13 lat)
Junior 15 (14 i 15 lat)

OPŁATY - UDZIAŁ W JEDNEJ EDYCJI

Wpisowe na edycję MTB Pomerania Festiwal
w Pucku (czasówka + maraton)

do 60 dni przed zawodami – 90 zł
do 30 dni przed zawodami – 110 zł
do 2 dni przed zawodami – 130 zł

w dniu startu – w biurze zawodów 150 zł
w dniu startu –  tylko jeden etap 80 zł

Nagrody / Klasyfikacja końcowa

Nagrody zostaną przyznane dla 3 najlepszych kobiet i 3 najlepszych mężczyzn w klasyfikacji Open oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Klasyfikacja zawodów będzie sumą czasów z dwóch dni startów.

Klasyfikacja będzie prowadzona w formie open oraz w wyszczególnionych kategoriach wiekowych. – osobno kobiety
i mężczyźni, na dwóch dystansach Speed i Mega.

Osobno na Pomerania MTB Festiwal będzie prowadzona punktacja dla klasyfikacji generalnej cyklu MTB Pomerania Maraton 2018 w której zaliczają się 4 najlepsze starty z 5 możliwych.

Za poszczególne miejsca w klasyfikacji Open M/K będą przyznawane punkty według systemu:

1 miejsce – 50 punktów,

2 miejsce – 47 punktów,

3 miejsce – 45 punktów,

4 miejsce – 43 punkty,

5 miejsce – 42 punkty,

46 miejsce – 1 punkt,

Każde kolejne miejsce to 1 punkt.

Współorganizator

     Sponsorzy

      Partnerzy

Patronat medialny