DYSTANSE

Sobota:

jazda indywidualna na czas

bez podziału na dystanse, młodzież od 15 lat i dorośli

Niedziela:

maraton mtb

JUNIOR – od 1 do 5 km, dzieci i młodzież od 5 do 15 lat

SPEED – od 25 do 35 km, młodzież od lat 16 i dorośli

MEGA –  od 50 do 80 km, dorośli (powyżej 18 lat)

WYBÓR DYSTANSU

Uczestnik wybiera odpowiedni dla siebie rodzaj dystansu.

Zmiana wybranego dystansu jest możliwa, ale najpóźniej do 3 dni przed startem zawodów i wymaga wysłania maila na adres
kontakt@mtbpomerania.pl

Start na trasie innej niż wybrana powoduje dyskwalifikację.

Start na dystansie Mega jest objęty limitem czasu. Po jego upływie, wjazd na kolejną pętlę dystansu Mega zostanie zamknięty, a zawodnicy, którzy nie zmieścili się w czasie zostaną skierowani na metę.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia. 

Start osób niepełnoletnich wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych i ich obecności oraz opieki w czasie trwania zawodów.

Udział w zawodach wymaga zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacji.

Zapisz się tutaj do 3 dni przed rozpoczęciem zawodów.

Możesz także zapisać się w biurze zawodów, w niedzielę – tylko na drugi dzień Festiwalu. W pierwszy dzień – w sobotę 12 maja, nie przyjmujemy zapisów w biurze zawodów.

Każdy otrzyma swój indywidualny numer startowy. Wydanie kolejnego numeru startowego dla tej samej osoby to koszt 20 zł.

W czasie jazdy nie można korzystać ze wspomagania elektrycznego. Każdy uczestnik jest zobowiązany do korzystania z kasku.

Warunkiem jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, dokonanie rejestracji, uiszczenie opłaty i posiadanie sprawnego sprzętu rowerowego.

CO OTRZYMUJESZ?

Niezapomniana trasa i pomiar czasu

Obsługa medyczna

Pamiątkowy medal i nagrody dla zwycięzców

Fotorelacja

Relacja live i wyniki na żywo

Kontakt z ludźmi, z którymi dzielisz swoją pasję

Sportowe emocje

Posiłek regeneracyjny

KATEGORIE WIEKOWE KOBIET

Dystans Speed
K18 (15-18 lat)
K/Elita (19-29 lat)
K30 (30-39 lat)
K40 (40-49 lat)
K50+ (50 lat i więcej)

Dystans Mega
K/Elita (19-29 lat)
K30 (30-39 lat)
K40+ (40 lat i więcej)

KATEGORIE WIEKOWE MĘŻCZYZN

Dystans Speed
M 18 (15-18 lat)
M/Elita (19-29 lat)
M30 (30-39 lat)
M40 (40-49 lat)
M50+ (50 lat i więcej)

Dystans Mega
M/Elita (19-29 lat)
M30 (30-39 lat)
M40 (40-49 lat)
M50+ (50 lat i więcej)

KATEGORIE JUNIOR

Dziewczynki
Junior 8 (5 do 8 lat)
Junior 11 (9 do 11 lat)
Junior 14 (12 do 14 lat)

Chłopcy
Junior 8 (5 do 8 lat)
Junior 11 (9 do 11 lat)
Junior 14 (12 do 14 lat)

OPŁATY - UDZIAŁ W JEDNEJ EDYCJI

Wpisowe na edycję MTB Pomerania Festiwal
w Pucku (czasówka + maraton)

do 60 dni przed zawodami – 90 zł
do 10 dni przed zawodami – 110 zł
do 3 dni przed zawodami – 130 zł

Zapisy elektroniczne – kończą się 10 maja, w czwartek, o godz. 12.00

Zapis w dniu startu (tylko niedziela) –   80 zł

Speed 15, 16 i 17 lat – w biurze zawodów, jeden etap – niedziela 50 zł